Slider

section-6082cd9
O projektu

Naší vizí je přesounout dialog napříč generacemi ze sociologické a politické roviny na praktickou úroveň spolupráce pracovních týmů. Mezigenerační spolupráce na pracovišti je hnací silou rozvoje trhu práce. Chceme přispět k pozitivnímu vnímání různorodosti napříč generacemi a jejímu efektivnímu využití v pracovních týmech.

Čtěte více
Online platforma

Vytvoříme rozvojový program šitý na míru každé z generací a využijeme inovativní metody komunikace a spolupráce mezi generacemi na pracovišti. Vytvořená online platforma bude obsahovat příklady osvědčených postupů včetně použití digitálních nástrojů. Naším cílem je podpora vyšší citlivosti lidí z různých generací vůči pozitivním hodnotám a postojům, které mají ostatní generace při společné práci. Přidanou hodnotou bude efektivní výměna zkušeností a know-how mezi generacemi v pracovních týmech.

K dispozici bude v září 2024.

Novinky

Co je nového v projektu AcrossGEN?

Čtěte více

N° 2022-1-CZ01-KA220-VET-000088852

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.