O projektu

section-e2d703d

1. Cíle projektu

Cílem projektu je poskytnout evropskému vzdělávacímu prostředí inovativní neakademické základní vzdělávání napříč generacemi, které budoucím uživatelům umožní:

  • porozumět specifickým vzdělávacím potřebám, hodnotám a postojům napříč generacemi
  • podporovat rozmanitost týmu prostřednictvím spolupráce a sdílení generací.
  • předejít syndromu vyhoření u seniorních pracovníků všech generací
  • efektivně pracovat s pracovníky s vysokým potenciálem.
section-c8efaca

2. Přínosy

Naším cílem je vytvořit kompletní vzdělávací metodiku, jak pracovat se všemi aktivními generacemi a efektivně propojit jejich potřeby, dovednosti a znalosti. Naší ambicí je také specifikovat různé vzdělávací potřeby všech generací a poskytnout všem zástupců generací efektivní vzdělávací plány.

section-ac68607

3. Cílová skupina

Zaměříme se na následující cílové skupiny:

  1. Zaměstnanci (dospělí) - hlavní přínosy pro efektivní spolupráci v pracovních týmech.
  2. Zaměstnavatelé, podnikatelé, průmyslové podniky - pomůžeme jim udržet kvalifikované zaměstnance nebo podpoříme jejich komunikační dovednosti nezbytné pro jednání s klienty napříč generacemi.
  3. Pedagogové, odborníci na lidské zdroje - pomůžeme jim podpořit studenty v oblasti diversity, týmové spolupráce a komunikace napříč generacemi.
  4. Školy, vzdělávací centra, úřady práce - přispějeme k propojení generací na pracovišti tím, že do svých vzdělávacích plánů a programů začlení metodiku Across GEN.
  5. Výzkumníci z řad akademických partnerů, vědecká komunita, politické a vzdělávací orgány, rozhodovací orgány z místních, regionálních, národních nebo mezinárodních korporací - podpoříme implementaci nové metodiky do národních politik a strategií.

N° 2022-1-CZ01-KA220-VET-000088852

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.